Rólunk

Közép-Európa egyik legszebb történelmi magyar városában, Gyulán, 2013. március 30-án, városunk könyvtárában alapítottuk meg a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesületet. Azóta megtartott rendezvényeink, internetes és egyéb publikációink révén számos magyar emberhez juttattunk el sokrétű információt Japánról, illetve sok japán érdeklődő kapott térségünkről, városunkról szóló képes ismeretterjesztő bemutatót.

Örömünkre szolgál, hogy mind japán, mind magyar részről kifejezték őszinte érdeklődésüket egymás országa és kultúrája iránt.

Kialakult és kialakított kapcsolataink rendkívül hasznosak és előremutatóak mindkét kultúra képviselői számára: kölcsönösen fontosnak tarjuk a japán – magyar kapcsolatok bővítését, fejlesztését, s feltételeinek megteremtését.

Egyesületünket tizenegy lelkes, a japán kultúrához kötődő polgár alapította. Az alapítók között nem csak olyan tagok találhatók, akik bejárták Japánt, hanem családi kötődésük és érdeklődésük is e távoli országra irányítja a figyelmet.
Külön büszkék vagyunk arra a tényre, hogy az alapító tagok között Wakabayashi Noémi személyében született japán polgárt is tisztelhetünk.

Az alapítók szakmai hovatartozása is nagyon színesnek mutatkozik: közgazdász, pedagógus, szakorvos, ügyvéd, József Attila-díjas író, alapítványi szakember, tanuló alkotják a csapatot. Mindezekhez párosul hatalmas lelkesedésünk.

Fontos számunkra, hogy szakmai tevékenységünket a Magyar-Japán Baráti Társaság támogatja és segíti.

Amit szeretnénk tenni a japán kultúráért térségünkben:

  •  a japánnyelv-tanulás és a japán kultúra iránti érdeklődésfelkeltése;
  •  ismeretterjesztő előadások megszervezése;
  •  japán jellegű turisztikai célpontok megvalósítási feltételeinek kidolgozása (japán skanzen, japán fürdő,japánkert,japán szálló, japán étterem);
  •  onsen és termálvíz, mint egyik összekötő kapocs.

    Amit szeretnénk tenni Gyula városáért Japánban:

  •  városunk kulturális értékeinek, tehetségeinek bemutatása Japánban;
  •  tehetséges, japán nyelvet és kultúrát megismerni szándékozó gyulai fiatalok továbbtanulásának segítése;
  •  gazdasági, kulturális partneri kapcsolatok létesítése.